EmblaLoppet 2015

EmblaLoppet 2015

Embla-loppet är ett motionslopp för funktionsnedsatta samt deras familj/vänner/kollegor. Det arrangeras av FIFH Malmö, Föreingen Idrott för Handikappade, den 6 september vid Handikappbadet.