Antirasistiska Filmdagar

Antirasistiska Filmdagar

Antirasistiska filmdagar är ARF – Film och kultur för mänskliga rättigheters, huvudverksamhet. Det är en festival med film och samtal om rasism, diskriminering och mänskliga rättigheter. Varje filmvisning inleds och/eller efterföljs av ett samtal eller föredrag. Antirasistiska filmdagar arrangeras återkommande varje år på flera orter i Sverige. Med utgångspunkt i filmupplevelsen diskuterar vi aktuella frågor och teman. Vår publik består framförallt av skolungdomar som erbjuds att delta utan kostnad, men vi arrangerar också visningar för en bredare allmänhet.