HUR-samhällsentreprenören på Urban Beach

HUR-samhällsentreprenören på Urban Beach

Eventet är på Daniaparken, Västra hamnen. Du har praktik två veckor i sommar.