Researcher på Kulturförvaltningen 2018

Researcher på Kulturförvaltningen 2018

Praktiska övningar, genomföra enkätundersökningar och intervjuer i grupp åt Kulturförvaltningen.