Researcher på Kulturförvaltningen

Researcher på Kulturförvaltningen

Praktiska övningar, genomföra enkätundersökningar och intervjuer i grupp åt Kulturförvaltningen.