Världens bästa arbetsmarknad - OBS SKOLTID

Världens bästa arbetsmarknad - OBS SKOLTID

Brightful vill möjliggöra för unga att nå sin fulla potential i en värld där alla möts oavsett bakgrund, vilken adress de bor på eller vill med sin framtid. Denna dag är en inspirationsdag för högstadieelever.