Påsklovsaktiviteter för barn

Påsklovsaktiviteter för barn

Malmö Museer är arrangör. Du skall tillsammans med museets pedagoger praktiserar med påsklovsaktiviteter för barn.