Unisport/Fritidsförvaltningen SM-veckan

Unisport/Fritidsförvaltningen SM-veckan

Under SM-veckan kommer det göras ett prova på område på Ribersborg i samarbete med Unisport. Ni kommer vara i 2 grupper men gemensamt iordningställa området med er handledare. OBS! KORT ANSÖKNINGSTID