C/O Stad 2014

C/O Stad 2014

Mellan den 20 och 22 maj bjuds representanter för såväl kommuner, medborgare och näringslivet in för att diskuterar Malmö stads hållbara stadsförnyelse.