Cool Minds - Parkspelen 2020

Cool Minds - Parkspelen 2020

I samarbete med Spelens hus bjuder Cool Minds in till ett gratis evenemang för barn och unga, med både retrospel och interaktiva spel som VR.