Back to reality - e-sport 2020

Back to reality - e-sport 2020

Uppvisning av spel- och ungdomskultur

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.