Bibliotekens betydelse för Malmöbor 2020

Bibliotekens betydelse för Malmöbor 2020

Eventet går ut på att fråga och hjälpa Malmöbor svara på en digital enkät om biblioteksverksamhet.