Bibliotekens betydelse för Malmöbor - insamling med digital enkät

Bibliotekens betydelse för Malmöbor - insamling med digital enkät

Eventet går ut på att fråga och hjälpa Malmöbor svara på en digital enkät om biblioteksverksamhet.