Verktyg för Prao - Digital konferens

Verktyg för Prao - Digital konferens

Verktyg för Prao är en digital konferens som arrangeras av Region Skåne i samarbete med Ung företagsamhet och Industriellt Utvecklingscentrum Syd. Dagen innehåller en workshop och programpunkter som är relevanta för både arbetsgivare och för de som anordnar prao.