Malmö Näringslivsgala 2015

Malmö Näringslivsgala 2015

Malmö Näringslivsgala är en gala för malmös företagare som Malmö stad arrangerar.