Sommar på Ribban 2015

Sommar på Ribban 2015

Sommar på Ribban är en event- och mötesplats på Ribersborgsstranden med inriktning på idrott, aktivitet och rörelse med hjälp av stadens föreningar. Innehållet är föreningsdrivet och gratis och vänder sig till Malmöbor i alla åldrar. 22 juni – 26 juli kommer det att finnas aktiviteter varje dag! Fritidsförvaltningen och gatukontoret samordnar aktiviteter, skapar en positiv kontaktyta och en aktiv och spännande atmosfär på Ribban i sommar. Delaktighet är ett nyckelord. Kom till Ribban och ta del av Malmös fantastiska föreningsutbud, prova på eller låna utrustning och skapa din egen aktivitet. Vi håller till mellan T-bryggan och Brygga 2, på land och i vattnet – varje dag är det sommar på Ribban!

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.