Ja, du måste vara folkbokförd i Malmö för att kunna söka praktikplatser hos Praktik vid events. Är du folkbokförd i en annan kommun kan du inte söka praktik hos Praktik vid events.
"Överenskommelse om praktik" är ett bevis att du ingått ett avtal om praktik. Du måste ha skrivit på en Överenskommelse för att få praktisera och för att få din ersättning.
Handledaren har närvarolistor för alla dagar du praktiserar. Handledaren skriver in klockslaget då du började din praktik och då du slutade. Innan du slutar för dagen måste du skriva din signatur på närvarolistan.
Ett möte som hålls inför praktikstarten som du som praktikant måste närvara vid för att få lov att praktisera. Här får du träffa ansvarig personal från Praktik vid events och din handledare för att ta del av dina praktikuppgifter.

OBS! Praktik vid events utför slumpmässiga ID-kontroller vid introduktionen. Kom därför ihåg att ta med dig giltig legitimation. Om du vid en kontroll inte kan uppvisa en giltig ID-handling, förlorar du din praktikplats på det aktuella eventet.
Nej!
Du får betalt för de timmar du praktiserar och för introduktionsmötet. Det vill säga enligt den närvaro som är signerad av dig.
Lunch ordnar du själv. Antingen tar du med dig något eller köper du något i närheten av praktikplatsen. Ibland bjuder arrangören av eventet på lunch, det får du så fall veta på introduktionen.
Ja, du kan ansöka till olika event året om.
Alla praktikplatser lottas slumpmässigt ut bland alla ungdomar som har ansökt. Om du blir utlottad till en plats blir du meddelad via sms och e-post.
Om du blir utlottad till en praktikplats blir du oftast meddelad dagen efter att ansökan har stängt, via sms eller e-post. Kom ihåg att du måste tacka JA till din plats för att få praktisera.
Fyller du 16 år under innevarande kalenderår får du praktisera till kl 20.00.
Är du 16-17 år får du praktisera till kl 22.00.
Är du 18 år fyllda får du praktisera till kl 00.00.
Ja, Malmö stad har en så kallad Olycksfallsförsäkring för alla praktikanter om du skadar dig under praktiken.
Oftast är det din egen hemförsäkring som ska täcka en del av värdet. Malmö stad har inte automatiskt en så kallad "drulleförsäkring". Praktik vid events tar reda på vad som hänt och när vi vet det så vet vi om vi kan hjälpa till eller inte.
Praktikersättning under 2023: Född 2004 = 75 kr/timme. Född 2005 = 70 kr/timme. Född 2006 = 64 kr/timme. Född 2007 = 62 kr/timme.
Din praktikersättning betalas ut via Swedbank. Om du har ett bankkonto ska du göra en kontokoppling: https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html - Om du är under 18 år går du istället till ett av Swedbanks kontor. Är du under 16 år behöver en vårdnadshavare följa med dig. Avtalsnumret för kontokopplingen är "0004". Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation! Om du inte har ett bankkonto skickas en utbetalningsavi (check) till din brevlåda.
Om du ska betala skatt eller inte beror på vilka andra inkomster du har under året. Tjänar du mindre än 22 208 kronor under 2023 behöver du inte betala skatt. För att ingen skatt ska dras från din ersättning måste du skicka in ett intyg från Skatteverket. Intyget hittar du på Skatteverkets hemsida eller här:
https://www.skatteverket.se/download/18.1997e70d1848dabbac933c5/1671096390496/intyg-for-utbetalning-av-lon-utan-skatteavdrag-skv434-utgava12.pdf

Posta skatteintyget till:
HR-Service
Baltzarsgatan 4
205 80 Malmö
HR-service har 040-349494. Dit kan du ringa och höra om din ersättning.
Praktik vid events måste först få in din närvaro från arrangören. Därefter skickar vi dina timmar till HR-Service (lönekontoret). Ersättningen betalas ut mellan 1-2 månader efter eventet är slut. Ibland tidigare om det är ett mindre event och alla timmar snabbt kommer in till Praktik vid events.
HR-Service (lönekontoret) betalar ut ersättningen.
Logga in på ditt konto och gå till Profil. Välj "Beställ intyg" för att få ditt praktikintyg skickat till den e-postadress du angivit.
Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.