Malmöfestivalen 2015

Malmöfestivalen 2015

Malmöfestivalen är en folkfest som har arrangerats 30 gånger, varje år sedan 1985. Nu i augusti är målsättningen att Malmöfestivalen ska anordna världens största hemmafest! Alla som bor i Malmö är bjudna och det är vi som ser till att alla besökare kan njuta av upplevelsen. Malmöfestivalen är en väldigt stor organisation med flera tusen personer som arbetar under veckan som festivalen pågår i centrala Malmö. Vi har också närmare tusen olika programpunkter som ska genomföras.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.