Regnbågsfestivalen - Malmö Pride 2015

Regnbågsfestivalen - Malmö Pride 2015

Regnbågsfestivalen – Malmö Pride arrangeras mellan den 3-9 augusti och är festivalen som har satt färg på sommaren i Malmö ända sedan 1995. Regnbågsfestivalen sprider både kunskap om HBTQ (Homo Bi Trans Queer) och livsglädje till staden. Festivalen är en manifestation där HBTQ rörelsen gör sina röster hörda, även för de som inte kan.
Regnbågsfestivalen Malmö Pride är öppen och tillgänglig för alla som delar och respekterar nedanstående värderingar och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras liv.
Regnbågsfestivalen står för mångfald och tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status eller social tillhörighet. Regnbågsfestivalen tar avstånd från all form av olaglig våldsanvändning och hot om våld. Festivalen uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan. Regnbågsfestivalen vill göra skillnad och med hjälp av konst, kultur och debatt påverkar vi samhället i positiv riktning, för öppenhet och mot diskriminering och heteronormativitet. Regnbågsfestivalen tar plats och står upp för allas lika värde. Regnbågsfestivalen skapar gemenskap och solidaritet samt motverkar marginalisering. Regnbågsfestivalen följer RFSL´s riktlinje för hur vi ska arbeta och festivalen ska vara politiskt och religiöst obunden. Alla är lika välkomna att delta oavsett klass, kön, tro, hiv-status mm. Alla som deltar ska visa respekt mot andra även om man inte tycker likadant.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.