TODO 2015

TODO 2015

TODO är en årligen återkommande mötesplats för unga Malmöbor med fokus på studier och arbete.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.