Embla-loppet 2016

Embla-loppet 2016

Embla-loppet den 21 augusti är ett motionslopp som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.