Nordiskt Panorama 2016

Nordiskt Panorama 2016

Nordiskt Panorama Filmfestival kommer till Malmö.

Läs mer på www.nordisktpanorama.com

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.