SIS Summit 2016

SIS Summit 2016

SIS Summit är en konferens om social innovation som hålls på Slagthuset.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.