Internet i Fokus 2016

Internet i Fokus 2016

Skånes ledande event inom webb & digital marknadsföring.

Målet med Internet i Fokus är att öka kunskapen om den snabbökande digitala affärsutvecklingen samt skapa en spännande kontaktyta för företag för företag i regionen.
Läs mer på
http://internetifokus.se/

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.