TO:DO 2016

TO:DO 2016

TODO är en jobb- och utbildningsmässa för unga Malmöbor. Eventet är 10-12 november. Platsen är Malmömässan. Läs mer på: www.malmo.se/todo

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.