FINSAM 2017

FINSAM 2017

Nationella rådet samlas för finansiell samordning.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.