HUR-samhällsentreprenören på Urban Beach

HUR-samhällsentreprenören på Urban Beach

Eventet är på Daniaparken, Västra hamnen. Du har praktik två veckor i sommar.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.