Opportunity Space 2017

Opportunity Space 2017

Ett event som skapar plats för nya möten på Enskifteshagen!

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.