Framtidsfestivalen

Framtidsfestivalen

Festivalen för dig som vill göra världen bättre...

Fokus ligger på klimat, mänskliga rättigheter och demokrati.

Praktik vid Events erbjuder 30 platser.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.