Malmö Krisberedskap 72h

Malmö Krisberedskap 72h

Malmö Stad kommer att ha en informationsvecka på olika platser för att informera medborgare om krisberedskap.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.