Praktik vid Events - informatörer ToDo 9 - 11 nov.

Praktik vid Events - informatörer ToDo 9 - 11 nov.

Praktik vid Events kommer att närvara vid ToDo-mässan i början av november. För att sprida information och kunskap om vår verksamhet ska vi ha speciella informatörer vid eventet.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.