Social Innovation Summit 2017

Social Innovation Summit 2017

Ett event som fokuserar på sociala innovationer!

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.