MFF Karriärdag, onsdag 7 februari, under skoltid!

MFF Karriärdag, onsdag 7 februari, under skoltid!

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.