MUKFF - Filmskapandet 2018

MUKFF - Filmskapandet 2018

Ett event där ungdomar får ta plats via kortfilm!

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.