Al Tojjar Företagsmässa 2018

Al Tojjar Företagsmässa 2018

Al Tojjar skapar en mässa och bjuder in företagare till att nätverka!

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.