Researcher på Kulturförvaltningen 2018

Researcher på Kulturförvaltningen 2018

Praktiska övningar, genomföra enkätundersökningar och intervjuer i grupp åt Kulturförvaltningen.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.