Kreospace - robotprogrammering

Kreospace - robotprogrammering

Kreospace är en mötesplats i Malmö för främst barn, ungdomar, studenter och arbetslösa. Vi arbetar för skapande inom naturvetenskap, IT, estetik, kultur, media, projektledning och entreprenörskap.

Nu ges Malmöborna möjlighet att själva programmera en robot. Eventet är under Malmöfestivalen.

www.malmokf.se

OBS! Om du har Ung i Sommar denna perioden ska du inte söka praktik här.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.