NGBG - 8 september 2018

NGBG - 8 september 2018

NGBG är en gatufest på Norra Grängesbergsgatan.
"För tredje året i rad flyttar vi ut på gatan för att tillsammans skapa en gatufest.
Det är inte bara en gatufest utan också en gemenskap mellan människor och en glädje att få vara med och ta plats. Festen vill också uppmuntra till samtal om vad som behövs för att få staden ännu mera levande, samt att staden ser till att bevara dess redan existerande kreativa miljöer."

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.