Retrospelsfestivalen - OBS skoltid

Retrospelsfestivalen - OBS skoltid

Retrospelsfestivalen är en Dator/TV-spelsfestival med fokus på retrospel. Commodore 64, Nintendo 8-bit, Playstation, nostalgi och rariteter.

www.retrospelsfestivalen.se

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.