Världens bästa arbetsmarknad - OBS SKOLTID

Världens bästa arbetsmarknad - OBS SKOLTID

Brightful vill möjliggöra för unga att nå sin fulla potential i en värld där alla möts oavsett bakgrund, vilken adress de bor på eller vill med sin framtid.

Denna dag är en inspirationsdag för högstadieelever.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.