Stora Likarättsdagarna 2018 - OBS SKOLTID

Stora Likarättsdagarna 2018 - OBS SKOLTID

Kongress om likarätt med diskrimineringslagen i fokus. www.likarätt.nu

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.