EAS 2019 The School I'd Like

EAS 2019 The School I'd Like

European Association for Music in Schools (EAS) årliga konferens kommer att äga rum i Malmö, med Musikhögskolan i Malmö som värd. Årets konferens är dessutom en regional konferens för International Society for Music Education (ISME). Konferensen drar årligen till sig ca 300 internationella deltagare dvs musiklärarutbildare, musiklärare, musiker, forskare, studenter och doktorander.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.