Kalvinknatet och Malmöloppet 2019

Kalvinknatet och Malmöloppet 2019

Kalvinknatet är ett barnlopp och Malmöloppet är ett motionslopp för vuxna.
Båda loppen springs i Pildammsparken.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.