Unisport/Fritidsförvaltningen SM-veckan 2019

Unisport/Fritidsförvaltningen SM-veckan 2019

Under SM-veckan kommer det göras ett prova på område på Ribersborg i samarbete med Unisport.
Ni kommer vara i 2 grupper men gemensamt iordningställa området med er handledare.

OBS! KORT ANSÖKNINGSTID

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.