Waterslide Obstacle Rush 2019

Waterslide Obstacle Rush 2019

Ett blött hinderbanlopp för familjer och vuxna. www.wateslideobstaclerush.se

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.