Malmö Pride 2019

Malmö Pride 2019

Malmö Pride sprider både kunskap om HBTQIA (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersex-personer, Asexuella personer och andra som inte tillhör sexuella eller den binära könsnormen) och livsglädje till staden. Festivalen är en folkfest där HBTQIA rörelsen gör sina röster hörda, även för de som inte kan.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.