Loyal Visionaries

Loyal Visionaries

Loyal Visionaries samlar malmös multikulturella ungdomar där vi förenas och spelar tillsammans.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.