EMA Education Conference 2019

EMA Education Conference 2019

Europeisk utbildningskonferens för barnmorskor och hålls var tredje år.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.