Cool Minds - Parkspelen 2020

Cool Minds - Parkspelen 2020

I samarbete med Spelens hus bjuder Cool Minds in till ett gratis evenemang för barn och unga, med både retrospel och interaktiva spel som VR.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.