Bibliotekens betydelse för Malmöbor 2020

Bibliotekens betydelse för Malmöbor 2020

Eventet går ut på att fråga och hjälpa Malmöbor svara på en digital enkät om biblioteksverksamhet.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.