Verktyg för Prao - Digital konferens

Verktyg för Prao - Digital konferens

Verktyg för Prao är en digital konferens som arrangeras av Region Skåne i samarbete med Ung företagsamhet och Industriellt Utvecklingscentrum Syd. Dagen innehåller en workshop och programpunkter som är relevanta för både arbetsgivare och för de som anordnar prao.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.