LUCSUS - Digitalt Forskningsprojekt

LUCSUS - Digitalt Forskningsprojekt

LUCSUS står för Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling. Syftet med projektet är att sprida en digital enkätundersökning för att ta reda på hur unga medborgare i Malmö ser på sina möjligheter att påverka den lokala miljöpolitiken.

Praktik vid events är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.